Industry Day 2018 : Kunst en Wetenschap

Middagprogramma voor kunstenaars, creatieve initiatiefnemers, wetenschappers en studenten. Een aantal sprekers neemt de deelnemers mee in de wereld van kunst en wetenschap aan de hand van best practices, pitches en pittige stellingen. 17 mei 13.00-16.30

Museum De Lakenhal presenteert de Industry Day op: donderdag 17 mei : 13.00-16.30 in het Leidse Lentelokaal op de eerste verdieping van Haagweg 4.

Deze middag wordt speciaal georganiseerd voor Leidse kunstenaars en iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector met dit jaar –vanwege het thema- tevens een warm welkom voor wetenschappers en studenten. Doel van deze middag is het stimuleren van jong talent en gevestigde kunstenaars en het versterken van het ‘makerklimaat’ in Leiden in directe relatie tot de (culturele) ontwikkeling van de stad en daaraan verbonden thema’s.

 

Het thema van de middag is: Kunst en Wetenschap.Leiden heeft een lange traditie op het gebied van Kunst en Wetenschap en heeft de ambitie om die combinatie ook in de toekomst ruim baan te geven.

In aanloop naar 2022, het jaar waarin Leiden zich European City of Science mag noemen en Museum De Lakenhal een grote tentoonstelling rondom Kunst en Wetenschap zal organiseren, heeft Museum De Lakenhal, ondersteund door Cultuurfonds Leiden en met advies van Luris een programma samengesteld rondom de vragen wat Kunst en Wetenschap voor elkaar kunnen betekenen en hoe die betekenis in de praktijk wordt vormgegeven.

Programma Industry Day – 17 mei (13.00 – 16.30 uur)

ð        12.30 – 13.00 uur Inloop met koffie

ð        Welkom en Inleiding door Mieke Spaans (moderator) Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal) en Mirjam Flik (cultuurmakelaar Leiden)

  • Robert Zwijnenberg (Professor Art and Science Interactions en directeur van The Arts and Genomics Centre in Leiden) laat zijn licht schijnen over de relatie tussen kunst(enaars) en wetenschap(pers) en vraagt zich daarbij specifiek af wat de rol van de geesteswetenschappen daarin is. 
  • Ivan Henriques (Braziliaanse multi-media kunstenaar en onafhankelijk onderzoeker die al jaren in Nederland woont) vertelt over zijn werk en toont voorbeelden van welke rol wetenschap daarin speelt. Hoe maakte hij een plant zelfrijdend?
  • Auke-Florian Hiemstra (Leidse wetenschapper / kunstenaar / columnist) vertelt over de manier waarop hij zijn eigen kunst gebruikt om zijn wetenschappelijke werk als bioloog te ondersteunen. Ook trek in  plastic soup?
  • Pitch Art Science Forum (twee Artscience kunstenaars zijn een online platform over kunst en wetenschap gestart en gooiden hun anker uit in Leiden). Wie zijn zij en waarom Leiden?
  • Monika Auch (voormalig arts die de overstap maakte naar de kunst en naar de Rietveld-academie ging) vertelt o.a. over haar project ‘Stitch your Brain’ dat eruitziet als een kunstwerk maar wetenschappelijk onderzoek is. Geeft een afbeelding van een MRI scan een waarheidsgetrouw beeld van onze hersenen?
  • Panelgesprek

Kosten zijn €5 per persoon, graag contant betalen aan de kassa. Aanmelden kan tot en met 13 mei via info@kunstrouteleiden.nl. De middag vindt plaats in het Leidse Lentelokaal op de eerste verdieping van Haagweg 4 in Leiden.

SPREKERSINFO:

ROBERT ZWIJNENBERG - Professor Art and Science Interactions en directeur van The Arts and Genomics Centre in Leiden
Zwijnenberg is een geesteswetenschapper met een speciale interesse voor kunst. Hij probeert via zijn projecten maatschappij, wetenschap en kunst bij elkaar te brengen en de samenwerking tussen verschillende discipines te versterken. Hij haalt kunstenaars letterlijk het (bio-technologische) laboratorium binnen en hij confronteert de wetenschap het liefst met een (kunstenaars)blik van buiten die etische vragen kan stellen bij de  technologische mogelijkheden die worden ontwikkeld. In de laatste acht jaar ontwikkelde en doceerde hij de Leiden Honours Class “Who Owns Life?”, waarbij hij d.m.v. artistiek onderzoek de ethische, juridische en economische implicaties van het werk in een biologisch lab onder de loep nam.

IVAN HENRIQUES -  Artist, (re)searcher
Ivan Henriques is een Braziliaanse multi-media kunstenaar en een onafhankelijk onderzoeker in het veld van kunst en technologie. Hij werkt wereldwijd, maar is gevestigd in Nederland. Hij beschouwt natuur als inspiratiebron en als een noodzakelijke factor bij het ontwikkelen van technologie en het vormgeven van een technologische wereld. Ivan is initiatiefnemer van de interdisciplinaire groep Hybrid Forms en hij is directeur van het mobiele residence programma EME (Estúdio Móvel Experimental, since 2008).

Meer informatie

AUKE-FLORIAN HIEMSTRA – Wetenschapper / kunstenaar
Student biologie aan de Universiteit Leiden. Hij volgde de minor ‘Sustainable development’ en richt zich in zijn master op de impact van de mens, bedreigde soorten en de bescherming van de natuur. Daarnaast volgde Auke-Florian fotografie als bijvak op de KABK. Hij werkt als columnist bij het Leidsch Dagblad,  als wetenschapscommunicator bij Naturalis en presenteert als dierenexpert het programma Willem Wever.

Meer informatie

MONIKA AUCH – Kunstenaar die vanuit de geneeskunde is overgestapt en de anatomie gebruikt bij het maken van haar kunst

Het werk van Monika Auch gaat over de ‘Intelligentie van de hand’. Sinds haar overstap van de geneeskunde naar de beeldende kunst onderzoekt ze in artistiek werk en in de vorm van projecten de ‘Intelligentie van de hand’. Het project Stitch your Brain richt zich op de verhoudingen hand - brein - creativiteit. Een andere belangrijke bron zijn interviews met kunstenaars en ontwerpers over hun handmatige maakprocessen in het digitale tijdperk.

Meer informatie 

ARTSCIENCE FORUM (ASF) - een platform voor discussie en kritische reflectie  t.o.v. de hedendaagse Artscience praktijk. 

Onlangs richtten Luke Boorman (interdisciplinair kunstenaar) en Katarina Petrović (kunstenaar en onderzoeker) het ASF op. Ze willen zoveel mogelijk -op het snijvlak van kunst en wetenschap - individueel opererende -  mensen met elkaar verbinden. Zowel offline als online. Doel daarbij is om het debat over ArtScience levend te houden. 

Meer informatie

 

< ga terug

Museum De Lakenhal
Postbus 2044
2301 CA Leiden
071 5167965
kunstroute@lakenhal.nl

Webdevelopment: Studio Projectie

Design: John Stelck, Biskaje